Archiv rubriky: Věci

Stříbro

Při putování za jazykovým zákulisím slova stříbro se dostaneme leckam. Například do Argentiny, také do gótského vězení v Římě, mezi středověké Araby, k Jidášovi  a ke kolébce výrazu argument. Stříbro je obvykle jednomocný prvek, bělolesklý, dobře…

Báseň

Slovo báseň dnes používáme hlavně v tom významu, který Slovník spisovného jazyka českého uvádí na prvním místě, totiž: „umělecký slovesný výtvor zpravidla ve verších“.  Jeden z dalších významů uvádí zmíněný slovník na třetím místě: „věc, výrobek velmi…

Komiks

Za komunistů se komiksy nesměly, a pokud občas, trochu, pokoutně, pak se jim říkalo kreslené seriály. Což vypadalo méně americky, ale česky to taky nebylo – sloveso kreslit pochází z němčiny a podstatné jméno seriál je…

Muzika

Podle Slovníku spisovného jazyka českého má výraz muzika celkem pět významů. Za prvé hudba, za druhé kapela, za třetí lidová taneční zábava. Argoticky, tedy v řeči zločinců užívaný, pak muzika rovná se pohlavní nemoc. Jako expresivní…

Proč se říká modrý? Jaký je původ slova modrý?

Modrý

Slovník spisovného jazyka českého říká, že modrý znamená „mající barvu jako čistá obloha, květy pomněnek, chrp nebo čekanek“. V etymologických slovnících se dočteme, že praslovanské modr nemá jistý výklad. Že se spojuje s latinským madere, být mokrý,…

Mikina

U hesla mikina je trochu problém začít způsobem obvyklýmv téhle knížce, totiž od významu slovu. Slovo mikina se totiž nevyskytuje ani ve Slovníku spisovného jazyka českého, ani v žádné z příruček, kde jsou slova nevyskytující se v běžných slovnících….

Majlant

Pokud někdo vydělá majlant, udělal vynikající obchod, měl dobrý podnikatelský záměr a nebo štěstí při tunelování, protože majlant je expresivní označení velkého množství peněz. Ve slovnících se říká, že majlant jsou nejen velké peníze, ale…

Magnet

Slovo magnet, i když ho dnes slýcháme především v moderních technických souvislostech, je úctyhodně staré. Má antický původ. Podle Aristotela jako první zkoumal vlastnosti černé železné rudy, které my dnes říkáme magnetit, už Thalés z Milétu, který…

Proč se říká kraslice? Jaký je původ slova kraslice?

Kraslice

Velikonočním vajíčkům, různě nabarveným, omalovaným, pomalovaným, vyškrabovaným, batikovaným, olepeným, jedním slovem ozdobeným se říká kraslice. Otázka zní, jak slovo kraslice souvisí s přídavným jménem krásný a také co má společného s ruským krasnyj, což kupodivu neznamená krásný….

Proč se říká koudel? Jaký je původ slova koudel?

Koudel

Najde se asi málokdo, kdo by nerozuměl slovnímu spojení „hoří mu koudel“, eventuálně „hoří jim koudel za patami“. Také u zadku koudel hořívá. Když někomu hoří koudel, je v nesnázích, v úzkých, v nebezpečí, a to v nebezpečí bezprostředním….

Proč se říká kondom? Jaký je původ slova kondom?

Kondom

Význam slova kondom osvětluje Slovník spisovného jazyka českého takto: „gumový antikoncepční prostředek“ a v závorce udává fr., tedy francouzštinu jako zdroj slova. Synonymem slova kondom je výraz prezervativ, což je původem slovo latinské, které se do…

Jaký je původ slova hřivna? Proč se říká hřivna?

Hřivna

Slovo hřivna se v současné češtině vyskytuje už téměř jen ve spojení se zakopáváním a s přispíváním. Když někdo zakopal svou hřivnu, znamená to, že nevyužil své nadání, svůj talent, promarnil své schopnosti. A pokud nám někdo…

Háv

Slovník spisovného jazyka českého podstatné jméno háv charakterizuje takto:„ ženský šat, zpravidla slavnostní roucho, přeneseně žertovně oděv vůbec“. Jako příklady užití uvádí slovník tato slovní spojení: „kněžský háv; obřadní háv; purpurový háv, přeneseně: černý háv…

Jaký je původ slova tank? Proč se říká tank?

Tank

Pokud vás někdy napadla otázka, co má společného slovo tank ve významu bojové vozidlo se slovesem tankovat ve významu brát pohonné hmoty, odpověď se dozvíte v tomto hesle. Souvislost zde totiž je. Tankovat je z anglického slova…

Jaký je původ slova miniatura? Proč se říká miniatura?

Miniatura

Na výrazu miniatura není na první pohled vůbec nic pozoruhodného. Tímto slovem se označuje malý, tedy miniaturní umělecký předmět. Přídavné jméno miniaturní je sice přejaté neboli takzvané cizí slovo, ale málokomu vadí, protože mu všichni…

Jaký je původ slova sekáč? Proč se říká sekáč?

Sekáč

Proberu všechny sekáče, co v češtině existují. Ty, jejichž povoláním či zálibou je pracovat s kosou a sekerou, ty, jimž se jinak říká šviháci, kterým to ale opravdu sekne, i ty, pro něž  jsme dříve měli…

Jaký je původ slova román? Proč se říká román?

Román

Toto heslo je o velké skupině slov, které spojuje jméno italského hlavního města. Řekneme si, co má Řím společného s romány, romancemi, romantikou a milostnými románky. Nejprve  o samotném pojmenování Říma, tedy italsky Roma. Jak…

Jaký je původ slova duha? Proč se říká duha?

Duha

Duha je světelný oblouk na obloze tvořený barvami slunečního spektra, které vzniklo rozkladem slunečních paprsků při dešti. Výraz duha se používá i obrazně, například „vláda duhové koalice“, má být vláda, v níž jsou zastoupeny všechny takříkajíc…

Jaký je původ slova nebe? Proč se říká nebe?

Nebe

Slovo nebe je všeslovanské, praslovansky znělo nebo, v množném čísle pak nebesa, což je tvar, který v češtině zůstal vlastně v nezměněné podobě, přestože v současném jazyce zní silně nezvykle. Podobná slova najdeme i v neslovanských jazycích. Řecké néfos znamená…

Jaký je původ slova linka? Proč se říká linka?

Linka

  Tramvajová linka je totéž, co je na železnici trať a co v metru bývala trasa, tedy spoj, po němž se něco dopravuje. Známe i linky autobusové, trolejbusové, telefonní, telegrafní či dálnopisové. Tato pojmenování pravděpodobně vznikla…