Archiv rubriky: Činnosti

Nerudný

V tomto hesle se bude řešit otázka, zda nějak souvisejí výrazy nerudný ve významu nepříjemný, mrzutý, nevlídný, nevrlý, hrubý a ruda, tedy „nerostná surovina (nerost nebo hornina) obsahující určitý kov a sloužící k jeho výrobě“. Nejprve vysvětlím…

Namol

V souvislosti s alkoholovým opojením se v češtině, a ostatně i v jiných jazycích, vyskytuje spousta barvitých slov a nečekaných přirovnání. Povím zde něco o zákulisí dvou takových výrazů. Když se řekne opice, může jít o lidově užívaný termín…

Proč se říká moldánky? Jaký je původ slova moldánky?

Moldánky

Tento výraz známe především ve spojení se slovesy natahovat, eventuálně nabírat, což obojí znamená dávat se do pláče, začínat plakat a nasadit přitom charakteristickou grimasu. Slovní spojení natahovat či nabírat moldánky užíváme především v souvislosti s dětmi,…

Logistika

Výrazy logistika a logistický se dnes v médiích objevují poměrně často. Například když se mluví o reformě naší armády nebo také v souvislosti s vojenskými operacemi, které musí být, jak nám odborníci sdělí, „logisticky zabezpečeny“. Ten, kdo se…

Lísat se

Slovesem lísat popisujeme pohyby spojené s dotyky, jakýmsi otíráním se, kterým k nám hlavně psi, někdy také kočky, vyjadřují podřízený vztah a také snahu, abychom si jich všimli a eventuálně se jim věnovali. Sloveso lísat se používáme…

Levity

Říct, že někdo čte levity, neznamená, že by se skutečně cosi četlo z nějaké knihy, eventuálně z jiného textu. Když někdo někomu čte levity, něco mu vyčítá, za něco ho kárá, eventuálně mu přímo nadává. Ale dělá…

Proč se říká láteřit? Jaký je původ slova láteřit?

Láteřit

Při vyprávění o slovese láteřit se dost poučíme o českých středověkých mírách používaných hlavně v lesnictví a v hornictví. Ale vezmeme to od významu slovesa láteřit. Slovník spisovného jazyka českého říká, že láteřit lze na koho, na…

Jaký je původ slova polibek? Proč se říká polibek?

Polibek

Polibek je „dotek rty, vyjadřující citové hnutí nebo projev společenské konvence“. Slovo polibek pochází od slovesa líbat a do jeho příbuzenstva ovšem patří slova zlíbat, slíbat, zulíbat a líbánky. Všechno to jsou slova jen česká,…

Jaký je původ slova spořit? Proč se říká spořit?

Spořit

Vysvětlit původ výrazu spořit není nic jednoduchého. Pozoruhodné na něm totiž je, že sice vzniklo z českého slova, ale jeho dnešní význam  pochází z němčiny.  Český výraz, z něhož je sloveso spořit, zní sporý – tímto slovem naši…

Jaký je původ slova malovat? Proč se říká malovat?

Malovat

Malovat můžeme obrazy, malovat můžeme na sklo nebo třeba byt, malovat lze čerta na zeď, ale i krásnou budoucnost. Ženy se mohou namalovat, eventuálně i zmalovat, zmalovat však můžeme také někoho holí na zádech. Pomalovat…

Etiketa

V češtině používáme slovo etiketa ve dvou významech, a ty dva významy zdá se nemají nic společného. Je to zdání, které klame. Slovník spisovného jazyka českého o etiketě píše: „1. pravidla společenského chování, zvláště při panovnickém…

Pršet

Věta „Dnes bude pravděpodobně pršet“ by našim předkům zněla naprosto nesrozumitelně. Nejspíš by se nás po takovém sdělení zeptali, co bude pršet. Za jejich časů totiž mohlo pršet opravdu leccos. Například zrní, mouka, písek, sníh…

Líčení

Nad slovem líčení nás může napadnout otázka: Má líčení ve významu soudní přelíčení něco jazykově společného s líčením jako kosmetickým úkonem? Odpovím, že má, ale na další otázku, jestli jsou tato dvě líčení příbuzná také s líčením…