Nerudný

V tomto hesle se bude řešit otázka, zda nějak souvisejí výrazy nerudný ve významu nepříjemný, mrzutý, nevlídný, nevrlý, hrubý a ruda, tedy „nerostná surovina (nerost nebo hornina) obsahující […]

Namol

V souvislosti s alkoholovým opojením se v češtině, a ostatně i v jiných jazycích, vyskytuje spousta barvitých slov a nečekaných přirovnání. Povím zde něco o zákulisí dvou takových výrazů. Když se […]

Moldánky

Tento výraz známe především ve spojení se slovesy natahovat, eventuálně nabírat, což obojí znamená dávat se do pláče, začínat plakat a nasadit přitom charakteristickou grimasu. Slovní spojení […]

Levity

Říct, že někdo čte levity, neznamená, že by se skutečně cosi četlo z nějaké knihy, eventuálně z jiného textu. Když někdo někomu čte levity, něco mu vyčítá, za něco […]

Polibek

Polibek je „dotek rty, vyjadřující citové hnutí nebo projev společenské konvence“. Slovo polibek pochází od slovesa líbat a do jeho příbuzenstva ovšem patří slova zlíbat, slíbat, zulíbat […]

Spořit

Vysvětlit původ výrazu spořit není nic jednoduchého. Pozoruhodné na něm totiž je, že sice vzniklo z českého slova, ale jeho dnešní význam  pochází z němčiny.  Český výraz, z něhož je […]

Malovat

Malovat můžeme obrazy, malovat můžeme na sklo nebo třeba byt, malovat lze čerta na zeď, ale i krásnou budoucnost. Ženy se mohou namalovat, eventuálně i zmalovat, zmalovat […]

Etiketa

V češtině používáme slovo etiketa ve dvou významech, a ty dva významy zdá se nemají nic společného. Je to zdání, které klame. Slovník spisovného jazyka českého o etiketě […]

Pršet

Věta „Dnes bude pravděpodobně pršet“ by našim předkům zněla naprosto nesrozumitelně. Nejspíš by se nás po takovém sdělení zeptali, co bude pršet. Za jejich časů totiž mohlo […]