Proč se říká magor? Jaký je původ slova magor?

Magor

Magor je v současné češtině opravdu hodně drsné pojmenování popletence, pomatence, blázna, šílence, duševně nemocného člověka. Magor si říká a nechává říkat i významný excentrický český básník, vlastním jménem Ivan Jirous. V češtině žijí i slova magořit,…

Proč se říká kořen? Jaký je původ slova kořen?

Kořen

Jeden z celkem osmi významů, které uvádí Slovník spisovného jazyka českého u výrazu kořen, je „člověk, který za jiné platí“. Na otázku, jak vznikla souvislost mezi kořeny rostlin a venkovany stávajícími se ve městě obětí své…

Proč se říká spát jako dudek? Jaký je původ úsloví spát jako dudek?

Dudek

Když chceme o někom říct, že opravdu tvrdě spí, že by se neprobudil, ani kdyby mu stříleli u ucha, řekneme, že spí jako dudek. Povíme si, jak to přišlo, že tvrdý spánek se běžně dává…

Proč se říká kvinde? Jaký je původ slova kvinde?

Kvinde

Dnes se jednostranný rozchod dvou milenců označuje podle mne vulgárním slovním spojením „dát kopačky“. Když se naše prababičky rozešly se svým chlapcem, říkaly, že mu daly košem, eventuálně že mu daly kvinde. Škoda, že se…

Fuk

Slůvko fuk má v češtině celkem šest významů. První vyjadřuje lhostejnost a používá se v několika verzích: fuk, šumafuk, šmafuk, šmafú, šumafú. Druhé fuk je citoslovce, které se užívá jako popis fouknutí a také rychlého úniku; ve…

Jaký je původ slova padouch? Proč se říká padouch?

Padouch

Padouch je dnes běžná nadávka: ničema, bídák, lotr, darebák, také „podlec“, jak se píše ve Slovníku spisovného jazyka českého. Je to prostě špatný člověk. Původně však možná šlo o ničemu specifického, o člověka odsouzeného k smrti…

Harant

Výraz harant vnímáme jako, řekl bych, lehkou nadávku dětem. Slovník spisovného jazyka českého slovo charakterizuje jako expresivní výraz z obecné češtiny a mezi příklady použití  uvádí věty: „mít pět harantů“ a  „zpropadení haranti“. Ti z…

Stříbro

Při putování za jazykovým zákulisím slova stříbro se dostaneme leckam. Například do Argentiny, také do gótského vězení v Římě, mezi středověké Araby, k Jidášovi  a ke kolébce výrazu argument. Stříbro je obvykle jednomocný prvek, bělolesklý, dobře…

Proč se říká marod? Jaký je původ slova marod?

Marod

Když řekneme „jsem marod“ nebo „on hodil se marod“, každý ví, že se mluví o nemoci a o předstírání nemoci. Marodka pak je slangové označení místnosti pro nemocné, hlavně v kasárnách, ale třeba i na dětských…

Marcipán

Slovo marcipán je zajímavé už z významového hlediska. Ty, kteří mají ve všem rádi jednoznačnost, slovo marcipán asi rozčiluje. Označuje se jím totiž jednak jemný perník, z něhož jsou vyráběna třeba pouťová srdce, a jednak se tak…

Jaký je původ slova kočka? A jak se ze slova kočka stala kocovina?

Kočka

Kočka je zcela běžné… málem jsem napsal „české“ slovo. Pokud za česká pokládáme jen slova původem česká, případně slovanská, kočku, pojmenování nezkrotného domácího zvířete a od toho také pojmenování krásných – a nezkrotných – žen,…

Sendvič

Sendvič je spíš než konkrétní jídlo určitá forma jídla. Dva plátky nějakého pečiva, obvykle bílého chleba nebo třeba veky či rohlíku, mezi něž je vloženo nějaké další jídlo: plátek šunky, kousek masa, něco vajec natvrdo,…

Proč se říká práce? Jaký je původ slova práce?

Práce

Význam slova práce definuje Slovník spisovného jazyka českého jako „účelnou, užitečnou činnost prováděnou s vynaložením určitého tělesného nebo duševního úsilí“. Další  význam je „takováto činnost jako zdroj výdělku“ čili zaměstnání – tento význam je třeba ve…

Proč se říká neplecha? Jaký je původ slova neplecha?

Neplecha

Možná vám někdy vrtalo hlavou, co může mít neplecha společného s plechem. Předpona ne- vyjadřuje zápor či opak a „plecha“ vypadá jako samička od plechu. Takže neplecha je něco opačného než plech?!? Plech je „tenký, zpravidla…

Španělská vesnice

Úsloví „je to pro mne (nebo pro něj) úplná španělská vesnice“ je běžné, ani nemusíme otevírat Slovník spisovného jazyka českého, abychom si přečetli, že španělská vesnice rovná se něco úplně neznámého. Slovník české frazeologie a…

Báseň

Slovo báseň dnes používáme hlavně v tom významu, který Slovník spisovného jazyka českého uvádí na prvním místě, totiž: „umělecký slovesný výtvor zpravidla ve verších“.  Jeden z dalších významů uvádí zmíněný slovník na třetím místě: „věc, výrobek velmi…

Sekt

V poslední době je v módě pití vína, takže jak přesně je to se sektem a se šampaňským, co je a co není sekt a čemu se smí říkat šampaňské, se lze dočíst v jakémkoli magazínu. Od mne…

Choť

Výraz choť se v současné češtině objevuje jen při dvou příležitostech. Jednak v oficiálních zprávách o vysoce postavených státnících: Prezident republiky s chotí navštívili, přivítali, přijali, odjeli, poklonili se… A za druhé v žertu: Můj choť má velký pupek….

Obr

Základní význam slova obr je „pohádková bytost neobyčejné výšky a síly“, přeneseně se obr říká i skutečně existujícím osobám,  které jsou vysoké a silné. Obři mohou ale být i králíci, existuje například odrůda belgický obr,…

Komiks

Za komunistů se komiksy nesměly, a pokud občas, trochu, pokoutně, pak se jim říkalo kreslené seriály. Což vypadalo méně americky, ale česky to taky nebylo – sloveso kreslit pochází z němčiny a podstatné jméno seriál je…