Archiv rubriky: Divná slova

Fuk

Slůvko fuk má v češtině celkem šest významů. První vyjadřuje lhostejnost a používá se v několika verzích: fuk, šumafuk, šmafuk, šmafú, šumafú. Druhé fuk je citoslovce, které se užívá jako popis fouknutí a také rychlého úniku; ve…

Proč se říká kvinde? Jaký je původ slova kvinde?

Kvinde

Dnes se jednostranný rozchod dvou milenců označuje podle mne vulgárním slovním spojením „dát kopačky“. Když se naše prababičky rozešly se svým chlapcem, říkaly, že mu daly košem, eventuálně že mu daly kvinde. Škoda, že se…

Harant

Výraz harant vnímáme jako, řekl bych, lehkou nadávku dětem. Slovník spisovného jazyka českého slovo charakterizuje jako expresivní výraz z obecné češtiny a mezi příklady použití  uvádí věty: „mít pět harantů“ a  „zpropadení haranti“. Ti z…

Proč se říká marod? Jaký je původ slova marod?

Marod

Když řekneme „jsem marod“ nebo „on hodil se marod“, každý ví, že se mluví o nemoci a o předstírání nemoci. Marodka pak je slangové označení místnosti pro nemocné, hlavně v kasárnách, ale třeba i na dětských…

Proč se říká neplecha? Jaký je původ slova neplecha?

Neplecha

Možná vám někdy vrtalo hlavou, co může mít neplecha společného s plechem. Předpona ne- vyjadřuje zápor či opak a „plecha“ vypadá jako samička od plechu. Takže neplecha je něco opačného než plech?!? Plech je „tenký, zpravidla…

Mizina

Výraz mizina se v našem jazyce vyskytuje především ve spojeních se třemi slovesy. Na mizinu můžeme přijít, na mizinu nás někdo či něco může přivést a na mizině pak můžeme být. Ve všech těchto spojeních znamená…

Maděra

Věc rozbitá na maděru je rozbitá úplně, docela, totálně, jiným slovem napadrť. Co se rozbije na maděru, už se nedá sestavit dohromady, je to zničené definitivně. Pokud se podíváme do Slovníku spisovného jazyka českého, abychom…

Limb

Člověk v limbu moc nevnímá, je v jakémsi polobezvědomí, případně úplném bezvědomí, eventuálně také může spát. Dříve se spojení „být v limbu“ používalo také jako synonymum pro smrt – kdo byl v limbu, byl mrtvý. Heslo limb najdeme například…

Jaký je původ sousloví Jiříkovo vidění? Proč se říká Jiříkovo vidění?

Jiříkovo vidění

Když jsme jako v Jiříkově vidění, zažíváme nějaký neuvěřitelný příběh. Cítíme se jako ve snu, nevěříme svým očím, jsme užaslí, koukáme jako spadlí z měsíce, eventuálně jako tele na nový vrata. Většina z nás asi také ví, odkud…

Humpolácký

„Hrubým, důkladným věcem říkáme ,humpolácké´, napsal v jednom ze svých sloupků Ze života slov Karel Čapek a pokračoval: „To slovo se obyčejně vysvětluje z humpoleckých suken, jež prý slynula svou drsností a pevností.“ Čapkovi se vysvětlení původu…

Jaký je původ slova fraška? Proč se říká fraška?

Fraška

Fraškou může být nebo se do ní zvrhnout schůze. Fraškou někdy  bývá jednání parlamentu. Fraškou byly volby za komunistů. Fraška je prostě nějaké nesmyslné, neopravdové či nedůstojné jednání či dění, jinak řečeno komedie nebo snad…

Jaký je původ slova fištrón? Proč se říká fištrón?

Fištrón

Tento výraz dnes už nepatří do běžné české slovní zásoby. Přesněji řečeno, málokdo z nás ho běžně použije, cítíme ho jako něco zastaralého, možná umělého a literárního… Zvučné slovo vyšlo z jazykové módy. Přesto myslím většina z nás…

Dryáčnický

Dnešní význam slova dryáčnický vysvětluje Slovník spisovného jazyka českého jako „vychloubačný, křiklounský, šarlatánský“. Dryák, slovo, které mnozí chápou ve významu „odporný nápoj“, je podle téhož slovníku „lék, zvláště pokládaný za zázračný, ale také pochybné ceny,…

Jaký je původ slova besídka? Proč se říká besídka?

Besídka

Vynikající znalec češtiny Pavel Eisner se kdysi ve své Češtině poklepem a poslechem podivoval nad množstvím významů slov beseda a besídka: „…co významů se vešlo do slova beseda: hovor, rozmluva, družná rozprávka a zábava, pak…

Jaký je původ slova bacha? Proč se říká bacha?

Bacha

I když si to někteří myslí, spojení dát si bacha nemá nic společného s příjmením rakouského ministerského předsedy Alexandra Bacha, který byl v letech 1849 až 1859 představitelem nepříjemného režimu, o němž jsme se ve škole učili…

Jaký je původ slova digitální? Proč se říká digitální?

Digitální

Slovo digitální dnes často slyšíme, ale není úplně jisté, že mu všichni dobře rozumíme. Kdybychom si však chtěli doplnit vzdělání osvědčeným způsobem, totiž nahlédnutím do Slovníku spisovného jazyka českého, moc si nepomůžeme. Pod heslem digitální…

Jaký je původ slova sen? Proč se říká sen?

Sen

Tady budeme chvilku snít. Povíme si pár vět o jazykovém zákulisí slova sen a výrazů s ním příbuzných a také vyřešíme záhadu bezesné noci. Slovo sen má podle Slovníku spisovného jazyka českého celkem pět významů, ocituji…

Jaký je původ slova papaláš? Proč se říká papaláš?

Papaláš

Slovníky vydané za komunistů výraz papaláš neuváděly, slovník Co ve slovnících nenajdete, vydaný v 90. letech, papaláše má. Což je paradoxní, to slovo se podstatně víc používalo za komunistů než dnes; já jsem dokonce naivně soudil,…

Jaký je původ slova stres? Proč se říká stres?

Stres

Slovník spisovného jazyka českého slovo stres vysvětluje jako „zátěž, soubor podnětů působících nadměrně na organismus“. Praktický slovník medicíny je přesnější, když říká, že stres je „stav organismu, který je obecnou odezvou na jakoukoli výrazně působící…

Útulný

Za jedno z nejhezčích českých slov osobně pokládám slovo útulný. Příbuzná slova tulit se, přitulit se, stulit se a přítulný se mi také dost líbí. Další příbuzný, výraz útulek, mě už tolik nevzrušuje. Nemusíte se mnou…