Práce

Význam slova práce definuje Slovník spisovného jazyka českého jako „účelnou, užitečnou činnost prováděnou s vynaložením určitého tělesného nebo duševního úsilí“. Další  význam je „takováto činnost jako zdroj výdělku“ […]

Choť

Výraz choť se v současné češtině objevuje jen při dvou příležitostech. Jednak v oficiálních zprávách o vysoce postavených státnících: Prezident republiky s chotí navštívili, přivítali, přijali, odjeli, poklonili se… A […]

Makléř

Jedno ze slov, která za minulého režimu jako by zemřela, a v současné době se stala v češtině zase zcela běžnými, je podstatné jméno makléř. Mohu předem slíbit, že […]

Magor

Magor je v současné češtině opravdu hodně drsné pojmenování popletence, pomatence, blázna, šílence, duševně nemocného člověka. Magor si říká a nechává říkat i významný excentrický český básník, vlastním […]

Kutálka

Slovo kutálka vypadá docela domácky, protože je podobné běžným českým slovesům kutat, kutit a kutálet. Než si povíme, co by kutálka mohla mít společného s kutálením, eventuálně kutáním […]

Kibic

Slova kibic a kibicovat pocházejí z prostředí hráčů karet, karbaníků. Slovník spisovného jazyka českého píše, že kibic je „divák přihlížející hře, nejčastěji v karty, a zasahující do ní nežádoucími […]

Kádr

Slova kádr a kádry měli velmi v oblibě komunisté a dosud si je spojujeme s minulým režimem. Když dnes použijeme výraz kádr, třeba ve spojení, „do nové strany přišlo […]

Husar

Husaři se dnes už vyskytují pouze v husarských kouscích, tedy ve slovním spojení husarský kousek. Je to odvážný, řízný, riskantní, divoký, bujný čin, takový, kterým byli proslulí vojáci […]

Kluk

Ve  Slovníku spisovného jazyka českého se dozvíme, že jsou tři možnosti, jak slovu kluk rozumět. Za prvé jde o „nedospělou nebo dospívající osobu mužského pohlaví“, za druhé […]

Fanoušek

Slovo fanoušek, kterým označujeme příznivce nějakého sportovního klubu či sportu vůbec, zní laskavě, mazlivě a domácky. Nějak se nesrovnává s obrazem řvoucího primitiva házejícího kameny na vlak či […]