Archiv rubriky: LIDÉ

Práce

Význam slova práce definuje Slovník spisovného jazyka českého jako „účelnou, užitečnou činnost prováděnou s vynaložením určitého tělesného nebo duševního úsilí“. Další  význam je „takováto činnost jako zdroj výdělku“ čili zaměstnání – tento význam je třeba ve…

Choť

Výraz choť se v současné češtině objevuje jen při dvou příležitostech. Jednak v oficiálních zprávách o vysoce postavených státnících: Prezident republiky s chotí navštívili, přivítali, přijali, odjeli, poklonili se… A za druhé v žertu: Můj choť má velký pupek….

Makléř

Jedno ze slov, která za minulého režimu jako by zemřela, a v současné době se stala v češtině zase zcela běžnými, je podstatné jméno makléř. Mohu předem slíbit, že při vyprávění o tomto finančnickém termínu se dostaneme…

Magor

Magor je v současné češtině opravdu hodně drsné pojmenování popletence, pomatence, blázna, šílence, duševně nemocného člověka. Magor si říká a nechává říkat i významný excentrický český básník, vlastním jménem Ivan Jirous. V češtině žijí i slova magořit,…

Kutálka

Slovo kutálka vypadá docela domácky, protože je podobné běžným českým slovesům kutat, kutit a kutálet. Než si povíme, co by kutálka mohla mít společného s kutálením, eventuálně kutáním či kutěním, podíváme se do Slovníku spisovného jazyka…