Magnet

Slovo magnet, i když ho dnes slýcháme především v moderních technických souvislostech, je úctyhodně staré. Má antický původ.

Podle Aristotela jako první zkoumal vlastnosti černé železné rudy, které my dnes říkáme magnetit, už Thalés z Milétu, který žil v 6. století před Kristem. Byl to vůbec první řecký filozof. Zabýval se například i kosmogonií, tedy otázkami vzniku světa – za počátek, za základ všeho pokládal vodu. Velkou vážnost si získal tím, že předpověděl zatmění Slunce, nejspíš to, které proběhlo 28. května roku 585 před Kristem. Jeho jméno znají i dnešní matematici; ti by nám vysvětlili, co je to Thaletova kružnice a jak zní jedna z prvních obecných pouček v dějinách vědy zvaná Thaletova věta.

Černý nerost, jehož pozoruhodnou schopnost přitahovat železo zkoumal, získal Thalés z Milétu z okolí města Magnésiá, a proto ten nerost nazval slovem magnes a z něj vznikla v moderních evropských jazycích slova, která v češtině známe ve znění magnet, magnetismus, elektromagnetický a také třeba magnetofon či magnetoterapie

Co jsem dosud řekl o původu výrazu magnet, je nesporné. Na otázku, kde zmíněné město Magnésiá leží či leželo, stejně jednoznačně odpovědět neumím. Starověk totiž znal celkem tři Magnésie. Krajinu a poloostrov na východním pobřeží Thessalie, město v maloasijské Iónii a město v Lýdii, které se dnes jmenuje Manisa. Odborníci soudí, že nejspíš šlo o lýdské město, ale jisti si nejsou.

Ještě si musíme odpovědět na otázku, co má minerální voda Magnesia společného se starověkou Magnésií, a tudíž s magnetem. Voda se tak jmenuje proto, že je v ní významné množství hořčíku, tedy cizím slovem magnezia. A magnezium se jmenuje podle nerostu magnezitu, kterému Římané říkali magnesia alba. Alba znamená bílý. Z oblasti Magnésie totiž pocházely dva pozoruhodné a nepříbuzné nerosty: černá magnetická železná ruda a bílý uhličitan hořečnatý, z něhož se získává magnezium neboli hořčík.

Ani v tomto případě odborníci nevědí, podle které ze tří starověkých Magnésií je magnezium pojmenované. A nevědí dokonce ani to, zda se jedná o stejnou Magnésii. Magnezium neboli hořčík se možná jmenuje podle jedné Magnésie a magnet podle úplně jiné.