Proč se říká kraslice? Jaký je původ slova kraslice?

Kraslice

Velikonočním vajíčkům, různě nabarveným, omalovaným, pomalovaným, vyškrabovaným, batikovaným, olepeným, jedním slovem ozdobeným se říká kraslice. Otázka zní, jak slovo kraslice souvisí s přídavným jménem krásný a také co má společného s ruským krasnyj, což kupodivu neznamená krásný.

O slově krása napsal Pavel Eisner v Češtině poklepem a poslechem, že „ze zvukové podoby tohoto slovo vychází jas, světlo. Jakési záření mocné a vladařské. k němuž oběma samohláskám dopomáhají ty nosné samohlásky.“ A dodal, že není divu, že za středověku slovo krása mělo význam světlost, lesk, záře. Eisner jistě věděl, že praslovanské krasa znamenalo lesk a úplně původně zář či barva ohně.

Oheň má mnoho zářivých barev, mezi nimiž převládá červená, takže je pochopitelné, že slova odvozená od praslovanského krasa v současných slovanských jazycích znamenají barva, například v ruštině je barva kraska a krasnyj znamená červený. Jenže co spojuje zář a lesk ohně, jeho barvy, zvláště barvu červenou, se sličností, se „smyslově vnímatelnou způsobilostí přírodních a uměleckých objektů vyvolávat v nás zalíbení“ – jak stojí v učených knihách? Na toto téma lze jen spekulovat. Spojení krásy a ohně možná spočívá ve skutečnosti, že lidem oheň už od prehistorických dob připadá krásný, rádi se do něj dívají, u ohně zažívají hezké pocity, což určitě souvisí se skutečností, že oheň dával teplo a odháněl divoká zvířata; přinášel pocit bezpečí. Druhá teorie vidí souvislost mezi krásou, ohněm a červenou barvou ve vypalování keramiky. Keramika, ohněm obvykle dočervena vypálená, byla a je krásná, vzbuzuje estetické pocity.

Ale mluvíme o kraslicích. I na původ jejich pojmenování jsou dvě teorie. Podle jedné jsou to ozdobená neboli okrášlená vejce, podle druhé všechno vychází ze starých významů slova krásný, jde tedy o vejce jako oheň zářivá, lesklá, barevná, velmi často červená. Slovo kraslice je určitě původně nářeční, nejprve se používalo ve východních Čechách a odtud, až v 90. letech 19. století, snad v souvislosti s tehdejší módou národopisných výstav, se přes Prahu rozšířilo do celých Čech i na Moravu.

Slovo kraslice však není příbuzné jen s naším slovem krása a ruskými výrazy kraska a krasnyj, do stejného příbuzenstva patří i slovesa křesat a křísit. Když víme, že krasa je původně lesk a barva ohně, její souvislost s křesáním nás nepřekvapí. Křesání je zapalování, rozdělávání ohně. Praslovanská slova kresati a krasa asi mají společný indoevropský kořen ker-, který znamenal hořet. Sloveso křísit pak asi vzniklo ze slovesa křesat. Když někoho křísíme, pokoušíme se v něm obrazně řečeno znovu zapálit oheň života. S tím nepochybně souvisí i slovní spojení vykřesat se z něčeho, obvykle z nějaké nemoci.

S ohněm, ani s křesáním, kříšením, krásou, a tedy ani s kraslicemi však vůbec nesouvisejí Kraslice, jméno městečka v západních Čechách ležícího severozápadně od Sokolova. České pojmenování Kraslice se v této podobě ustálilo až v roce 1848, předtím, v 18. století, se říkalo Gradlizce, což pocházelo z původního německého Graslitz. A německé jméno původně hradu a později královského horního městečka pod ním je zdrobnělina středohornoněmeckého graz, které znamenalo „větev jehličnanu“ čili chvojí.