Jaký je původ slova tank? Proč se říká tank?

Tank

Pokud vás někdy napadla otázka, co má společného slovo tank ve významu bojové vozidlo se slovesem tankovat ve významu brát pohonné hmoty, odpověď se dozvíte v tomto hesle. Souvislost zde totiž je.

Tankovat je z anglického slova tank, jehož původní význam je nádrž na vodu, později na benzín či naftu. Odtud pochází například výraz tanker označující plavidlo přepravující ropu. Slovo tank se do staré angličtiny dostalo z latiny, kde stagnum znamená nádrž, původně rybník. Z latinského stagnum pak máme slovo stagnace, tedy stav, který se podobá stojatým vodám v rybníce. Ale zpět k tanku, bojovému vozidlu. Co má tento tank společného s nádržemi, rybníky a stagnací? Špionáž, tedy obavy z ní.

Když se Angličané chystali za první světové války nasadit do bojů svůj nový vynález, střílející pohyblivá pancéřovaná vozidla, použili pro ně kódový, šifrovaný název tank čili nádrž. Kdyby se němečtí špioni k informacím o nové zbrani nějak dostali, měli usoudit, že jde o něco nevinného, nedůležitého, jakési nádrže na vodu či co.

A tento původně krycí název tankům zůstal i v dobách, kdy už každý ví, jak málo nevinná zbraň tank je.