Komiks

Za komunistů se komiksy nesměly, a pokud občas, trochu, pokoutně, pak se jim říkalo kreslené seriály. Což vypadalo méně americky, ale česky to taky nebylo – sloveso kreslit pochází z němčiny a podstatné jméno seriál je původem latinské.

Slovo komiks – může se psát jak s k, tak s c na počátku – podle slovníku Co v slovnících nenajdete označuje „sešitové kreslené příběhy (zpravidla dobrodružné, vědecko-fantastické aj.); seriál takových příběhů uveřejňovaný v časopisech na pokračování“. Já bych k definici ještě dodal, že do kreseb je obvykle integrován text v takzvaných bublinách.

Naše dnešní slovo komiks je vlastně zkratka, přesněji řečeno zkratkové slovo. Tento typ kreseb vznikl v USA na konci 19. století; tehdy se jim říkalo dvěma slovy comic strip. První z těch slov znamená komický, tedy humorný, žertovný. Druhé slovo, tedy strip, se překládá jako proužek, pásek, odřezek, a naznačuje tvar těchto kreseb. Komiks jsou tedy humorné kresby v proužcích.

Dnes už komiksy nemusejí mít s humorem nic společného, jejich pojmenování je vzpomínkou na první komiksy, které žertovné byly. Anglické, v tomto případě vlastně americké, comic, stejně jako naše slova komický a komedie, pochází z latinského comicus, které je z řeckého komikos. A to je z komodia, eventuálně komoidia, což bylo pojmenování starých řeckých divadelních veseloher. Tyto komoidie určitě vznikly z průvodů, v nichž se zpívaly veselé písně, protože řecké slovo komos, které stojí u kolébky výrazů komedie, komika a  komiks, znamená veselá píseň a také veselý průvod. Odborníci říkají, že nejspíš šlo o takzvané falické písně zpívané v průvodech pořádaných na oslavu prostopášného boha Dionýsa.