Bulvár

Slovo bulvár má v češtině dva významy. Jednak je to široká velkoměstská ulice, obvykle se stromořadím, jednak určitý druh novin – nepříliš seriózních, někdy přímo neseriózních. Smyslem bulvárních […]

Tábor

O slově tábor by se dala napsat dost tlustá kniha, tak je zajímavé. Už tím, že čeština zná celkem pět významů slova tábor: Dočasné ubytování vojsk čili […]

Chata

S českým fenoménem  víkendového bydlení souvisejí dvě slova – chata a chalupa. Hned na začátku musím říct:  Ačkoli ta dvě slova vypadají díky své úvodní slabice cha- velmi […]