Archiv rubriky: Místa

Jaký je původ slova bašta? Proč se říká bašta?

Bašta

V češtině máme dvě bašty. První je podle Slovníku spisovného jazyka českého „to, co poskytuje ochranu, obranu, oporu, pevnost“, což vychází z původního významu slova bašta, totiž „vpřed vyčnívající věžovité hradební opevnění“. Rovněž pojmenování domku porybného a…

Jaký je původ slova sekretariát? Proč se říká sekretariát?

Sekretariát

Sekretariát je slovo tajemné. Význam ovšem tajemný nemá. Všichni víme, že sekretariát je výkonný organizační útvar nějaké instituce a také sídlo tohoto útvaru. Známe sekretariáty politických stran, sekretariát generálního ředitele nebo třeba sekretariát arcibiskupství. Zatímco…

Jaký je původ slova bulvár? Proč se říká bulvár?

Bulvár

Slovo bulvár má v češtině dva významy. Jednak je to široká velkoměstská ulice, obvykle se stromořadím, jednak určitý druh novin – nepříliš seriózních, někdy přímo neseriózních. Smyslem bulvárních novin není informovat, vycházejí jen proto, aby vydělávaly,…

Tábor

O slově tábor by se dala napsat dost tlustá kniha, tak je zajímavé. Už tím, že čeština zná celkem pět významů slova tábor: Dočasné ubytování vojsk čili ležení. Dočasné hromadné ubytování v přírodě, například ve stanech….

Chata

S českým fenoménem  víkendového bydlení souvisejí dvě slova – chata a chalupa. Hned na začátku musím říct:  Ačkoli ta dvě slova vypadají díky své úvodní slabice cha- velmi podobně, etymologicky, tedy původem, nemají vůbec nic společného….

Třída

Třída je ulice; široká, rušná, velkoměstská ulice. Ale třídy jsou také ve škole. A  za třetí se  třídy, hlavně ta dělnická, hojně vyskytovaly v projevech komunistických potentátů. I když slovo třída má podle Slovníku spisovného jazyka…

Divadlo

Zdá se evidentní, že slovo divadlo pochází od slovesa dívat se a že do blízkého příbuzenstva patří například výraz podívaná. Je to pravda a nezajímavě to vypadá jen na první pohled. Nejprve o slovese dívat…

Akademie

Slovo akademie se v češtině používá v mnoha významech. Slovník spisovného jazyka českého jich uvádí celkem šest. Za prvé je akademie vrcholná vědecká instituce. Za druhé označení akademie používají některé vysoké školy – umělecké, vojenské a policejní. …

Banka

Slovo banka pochází z italštiny, jenže výraz banca v italštině znamená – lavice. Abychom si tuhle záhadu vysvětlili, musíme se podívat do historie bankovnictví. Když v italských středověkých městech povolání pěnězoměnců vznikalo, neprovozovalo se v honosných mnohapatrových palácích z mramoru,…