Archiv rubriky: Věci

Jaký je původ slova blůza? Proč se říká blůza?

Blůza

Povíme si, jak spolu souvisejí výrazy blůza a blues. Jde totiž o slova jazykově hodně blízce příbuzná. Obě vznikla z výrazu, který v angličtině zní blue a ve francouzštině bleu a v obou případech znamená modrý. Ano,…

Jaký je původ slova gauč? Proč se říká gauč?

Gauč

Také toto heslo nevěnuji jen jednomu slovu. Budeme lenošit a polehávat po různých pohovkách, gaučích, otomanech a kanapích. A dojde i na čaloun. S pohovkou je to jednoduché. Toto české pojmenování je od slovesa pohovět si,…

Jaký je původ slova kočár? Proč se říká kočár?

Kočár

Slova kočárek, kočár, kočí a kočování jsou už na první pohled příbuzná. Mají první tři hlásky shodné a hlavně všechna jsou z jednoho oboru, z dopravy. Kočárek, pojmenování vozíku k vožení malých dětí nebo panenek, je zdrobnělina kočáru,…

Brusle

Brusle je staré české slovo, i když v dnešní podobě ho uvádí až Jungmann na počátku 19. století. Brusle jsou, na rozdíl třeba od lyží, předmět velmi starý, člověk je zná odnepaměti, dokonce i mezi archeologickými…

Lub

Úsloví „mít něco za lubem“ je srozumitelné. Mluví se tu o nějakém tajném záměru, o zprávě, kterou si zatím necháváme pro sebe, o zatím odloženém překvapení. Jenže co je vlastně ten lub, který se, jak…

Pantofel

Pokud je muž pod pantoflem, nemá doma žádné slovo, v jeho rodině vládne žena, dělá se, co ona chce, jí se, co ona má ráda nebo pokládá za zdravé, děti se vychovávají podle zásad, které odjakživa…

FIAKR

Fiakr je předchůdce dnešních taxíků. Jak se píše v Akademickém slovníku cizích slov, byl to „nájemný kočár tažený párem koní“. Ten pár koní je důležitý, dvouspřežným nájemním povozům se říkalo fiakry, kdežto jednospřežné se jmenovaly drožky….

Dálnice

V tomto případě mohu konstatovat bez jakékoliv pochyby, že slovo dálnice je české a jen české. Ve 30. letech 20. století u nás začala být aktuální potřeba silnic nového typu, silnic, kterým se v Evropě říkalo…

Rok

Rok je slovo pozoruhodné například tím, že se vyskytuje pouze v češtině a v polštině. Ale ještě pozoruhodnější je jeho původ. Vzniklo ze slovesa říct, takže do jeho velmi blízkého příbuzenstva patří nejen výrazy výročí a výroční…

Sloup

Spojení obrátit oči v sloup dobře rozumíme. Když obrátíme oči v sloup, dali jsme najevo svůj úžas, překvapení, eventuálně pohoršení či přímo šok a obvykle jsme to očima opravdu vyjádřili. Úslovím obrátit oči v sloup popisujeme…

Zboží

Slovem zboží označujeme věci vyráběné pro potřebu lidí, stávající se předmětem směny, koupě nebo prodeje. Tento význam však slovo zboží dostalo až v moderní době. Staročeské slovo sbožie znamenalo majetek, jmění, statek, bohatství, blahobyt a také…

Bota

Stejně jako skoro všechna pojmenování toho, co nosíme na sobě, je i bota přejaté slovo. Naši předkové výraz bota přejali někdy za Lucemburků, tedy počátkem 14. století, od Francouzů, kteří působili na pražském královském dvoře;…

Domino

Když se řekne dominový efekt, a tohle slovní spojení se dnes používá velmi často, každý nejspíš ví, o co jde. Dominový je takový efekt, kdy jeden jev ovlivňuje jev druhý, ten druhý jev zase spouští…

Džíny

Se slovem džíny bývaly potíže. Především byly ty kalhoty symbolem amerického způsobu života – když ne přímo amerického imperialismu -, a tak se u nás nejdřív nesměly ani nosit. Když se pak už nosit směly,…

Euro

Euro je název společné evropské měny, euro se říkává také různým evropským sportovním šampionátům a tento výraz se objevuje i jako předpona mnoha módních slov – mám na mysli euroskeptiky či europtimisty, euroregiony, eurošeky a…

Kabriolet

Kabriolet je auto, přesněji automobilová karosérie, se skládací střechou. Když zapátráme v zákulisí slova kabriolet, narazíme na kozy, vrtochy, rozmarné hudební skladby a také na jeden architektonický prvek. Nejprve ale musím říct, že název kabriolet…

Basa

Slovo basa můžeme v češtině použít v několika zcela různých souvislostech. Když řekneme, že basa tvrdí muziku, víme, že řeč je o největším ze smyčcových nástrojů, o nástroji s hlubokým tónem, odborně zvaným kontrabas. Když slyšíme, že bratranec…

Potrubí

Výraz potrubí už na první pohled souvisí se slovy trubka a trouba. Potrubí jsou trubky čili roury a trouba na pečení je původně část kamen, která měla troubovitý, rourovitý tvar. Ta slova pocházejí z všeslovanského tro(n)ba,…

Socha

Slovem socha si zase jednou ukojíme potřebu zabývat se nějakým opravdu českým slovem. Ve významu, v jakém dnes slovo socha používáme, totiž uměle vytvořená lidská nebo zvířecí postava z kamene, kovu či dřeva, trojrozměrné umělecké dílo, výraz…

Župan

Ty, kterým  my říkáme starým českým, původem německým slovem hejtman, nazývají na Slovensku župany. Označovat hlavní krajské politické představitele tímto slovem Čechům připadá lehce komické, protože výraz župan je pro nás běžnější v docela jiných souvislostech….