Proč se říká mít máslo na hlavě?

Máslo

O vysoce postavených lidech nebo o lidech o vysoké postavení se ucházejících lze někdy slyšet, že mají máslo na hlavě, což, jak víme, znamená, že se dopustili něčeho, co není čestné a za co hrozí…

Oplatky

Vypadá to, jako by pečivo zvané oplatky dostalo své jméno podle nějakého oplácení, tedy dávání nějaké rovnocenné náhrady za něco, splácení, odplácení. Tuto souvislost jednoznačně naznačuje české přísloví, které zní „pámbu peče oplatky“ a které…

Nerudný

V tomto hesle se bude řešit otázka, zda nějak souvisejí výrazy nerudný ve významu nepříjemný, mrzutý, nevlídný, nevrlý, hrubý a ruda, tedy „nerostná surovina (nerost nebo hornina) obsahující určitý kov a sloužící k jeho výrobě“. Nejprve vysvětlím…

Namol

V souvislosti s alkoholovým opojením se v češtině, a ostatně i v jiných jazycích, vyskytuje spousta barvitých slov a nečekaných přirovnání. Povím zde něco o zákulisí dvou takových výrazů. Když se řekne opice, může jít o lidově užívaný termín…

Muzika

Podle Slovníku spisovného jazyka českého má výraz muzika celkem pět významů. Za prvé hudba, za druhé kapela, za třetí lidová taneční zábava. Argoticky, tedy v řeči zločinců užívaný, pak muzika rovná se pohlavní nemoc. Jako expresivní…

Proč se říká moldánky? Jaký je původ slova moldánky?

Moldánky

Tento výraz známe především ve spojení se slovesy natahovat, eventuálně nabírat, což obojí znamená dávat se do pláče, začínat plakat a nasadit přitom charakteristickou grimasu. Slovní spojení natahovat či nabírat moldánky užíváme především v souvislosti s dětmi,…

Proč se říká modrý? Jaký je původ slova modrý?

Modrý

Slovník spisovného jazyka českého říká, že modrý znamená „mající barvu jako čistá obloha, květy pomněnek, chrp nebo čekanek“. V etymologických slovnících se dočteme, že praslovanské modr nemá jistý výklad. Že se spojuje s latinským madere, být mokrý,…

Mizina

Výraz mizina se v našem jazyce vyskytuje především ve spojeních se třemi slovesy. Na mizinu můžeme přijít, na mizinu nás někdo či něco může přivést a na mizině pak můžeme být. Ve všech těchto spojeních znamená…

Mikina

U hesla mikina je trochu problém začít způsobem obvyklýmv téhle knížce, totiž od významu slovu. Slovo mikina se totiž nevyskytuje ani ve Slovníku spisovného jazyka českého, ani v žádné z příruček, kde jsou slova nevyskytující se v běžných slovnících….

Makléř

Jedno ze slov, která za minulého režimu jako by zemřela, a v současné době se stala v češtině zase zcela běžnými, je podstatné jméno makléř. Mohu předem slíbit, že při vyprávění o tomto finančnickém termínu se dostaneme…

Majlant

Pokud někdo vydělá majlant, udělal vynikající obchod, měl dobrý podnikatelský záměr a nebo štěstí při tunelování, protože majlant je expresivní označení velkého množství peněz. Ve slovnících se říká, že majlant jsou nejen velké peníze, ale…

Magnet

Slovo magnet, i když ho dnes slýcháme především v moderních technických souvislostech, je úctyhodně staré. Má antický původ. Podle Aristotela jako první zkoumal vlastnosti černé železné rudy, které my dnes říkáme magnetit, už Thalés z Milétu, který…

Maděra

Věc rozbitá na maděru je rozbitá úplně, docela, totálně, jiným slovem napadrť. Co se rozbije na maděru, už se nedá sestavit dohromady, je to zničené definitivně. Pokud se podíváme do Slovníku spisovného jazyka českého, abychom…

Logistika

Výrazy logistika a logistický se dnes v médiích objevují poměrně často. Například když se mluví o reformě naší armády nebo také v souvislosti s vojenskými operacemi, které musí být, jak nám odborníci sdělí, „logisticky zabezpečeny“. Ten, kdo se…

Lísat se

Slovesem lísat popisujeme pohyby spojené s dotyky, jakýmsi otíráním se, kterým k nám hlavně psi, někdy také kočky, vyjadřují podřízený vztah a také snahu, abychom si jich všimli a eventuálně se jim věnovali. Sloveso lísat se používáme…

Limb

Člověk v limbu moc nevnímá, je v jakémsi polobezvědomí, případně úplném bezvědomí, eventuálně také může spát. Dříve se spojení „být v limbu“ používalo také jako synonymum pro smrt – kdo byl v limbu, byl mrtvý. Heslo limb najdeme například…

Levity

Říct, že někdo čte levity, neznamená, že by se skutečně cosi četlo z nějaké knihy, eventuálně z jiného textu. Když někdo někomu čte levity, něco mu vyčítá, za něco ho kárá, eventuálně mu přímo nadává. Ale dělá…

Proč se říká láteřit? Jaký je původ slova láteřit?

Láteřit

Při vyprávění o slovese láteřit se dost poučíme o českých středověkých mírách používaných hlavně v lesnictví a v hornictví. Ale vezmeme to od významu slovesa láteřit. Slovník spisovného jazyka českého říká, že láteřit lze na koho, na…

Proč se říká kutálka? Jaký je původ slova kutálka?

Kutálka

Slovo kutálka vypadá docela domácky, protože je podobné běžným českým slovesům kutat, kutit a kutálet. Než si povíme, co by kutálka mohla mít společného s kutálením, eventuálně kutáním či kutěním, podíváme se do Slovníku spisovného jazyka…

Proč se říká kraslice? Jaký je původ slova kraslice?

Kraslice

Velikonočním vajíčkům, různě nabarveným, omalovaným, pomalovaným, vyškrabovaným, batikovaným, olepeným, jedním slovem ozdobeným se říká kraslice. Otázka zní, jak slovo kraslice souvisí s přídavným jménem krásný a také co má společného s ruským krasnyj, což kupodivu neznamená krásný….