Logistika

Výrazy logistika a logistický se dnes v médiích objevují poměrně často. Například když se mluví o reformě naší armády nebo také v souvislosti s vojenskými operacemi, které musí být, jak nám odborníci sdělí, „logisticky zabezpečeny“. Ten, kdo se chce dobrat poučení o přesném významu tohoto, skoro bych řekl, dnes módního slova, má před sebou poměrně dlouhou cestu.

Ve Slovníku spisovného jazyka českého, který pro tyto účely vždycky doporučuji, se dočteme, že logistika je „idealistický formalistický směr v soudobé buržoazní logice“. Autoři slovníku tedy zjevně nemluví o logistice, kterou známe dnes, spojení buržoazní logiky se zajištěním vojenských operací by bylo hodně divoké. Zdá se, že logistika v současném jazyce je nějaká jiná logistika než logistika ze slovníku vydaného v 60. letech minulého století.

Výraz logistika v novém významu najdeme ve slovnících Nová slova v češtině a Co v slovnících nenajdete a také v Akademickém slovníku cizích slov vydaném v roce 1997. Odtud cituji definici: „Nauka o plánování, přípravě a použití prostředků a služeb nezbytných k činnosti branných sil; vůbec organizace a řízení materiálových, informačních a transportních procesů.“

Když si to řekneme jednoduše, dnešní logistika je to, čemu se dřív říkalo „týlové zabezpečení“. V armádách NATO se slovo logistika používá už mnoho desetiletí a za tu dobu se v evropských jazycích stačilo rozšířit i do jiných než vojenských oblastí. „V civilu“ se tak říká systémům, které se komplexně postarají o distribuci zboží a odpadů, o všechno, co se v koloběhu zboží odehrává mimo vlastní výrobu a prodej. Logistika je tedy transport, obalová technika, skladování, někdy se sem zahrnují třeba i pojišťovnické služby, audity, vyřizování celního odbavení… Při dalším rozšíření významu se logistikou nazývá každé komplexní zabezpečení, takže můžeme číst o logistice diplomatické cesty nebo o logistice horolezecké výpravy, také olympijské hry mají svou logistiku, tedy systém fungování zázemí, sloužící k tomu, aby všechno takříkajíc klapalo.

Zjistit původ výrazu logistika bylo asi vůbec nejobtížnější ze všech slov, která jsem vybral do této knížky. Je to slovo u nás tak mladé, že se jím žádný z našich etymologických slovníků nezabývá. Přestože je hodně podobné slovu logika, nemá nic společného s řeckým logos, rozum, slovo, mysl, z něhož pochází nejen logika, ale i slova logopedie, logo a všechny ty etymo-logie, bio-logie, astro-logie, filo-logie, ale i anto-logie a ana-logie.

            Poučení o původu výrazu logistika se mi nakonec dostalo na internetových stránkách Jazykové poradny Ústavu pro jazyk český naší Akademie. Tam se píše, že logistika patří do „čeledi původem franckých slov loge, logis“ a že „druhé z nich označuje ‚ubytování‘, zvláště vojáků (kvartýr), na lodích pak ložnici mužstva“. Takže slovo logistika má původ v ubytovávání, „ložírování“ vojáků. Konstatujme, že výraz, který dnes česky zní logistika od dávných franckých dob do současnosti rozšířil svůj význam mnohonásobně.