Makléř

Jedno ze slov, která za minulého režimu jako by zemřela, a v současné době se stala v češtině zase zcela běžnými, je podstatné jméno makléř. Mohu předem slíbit, že při vyprávění o tomto finančnickém termínu se dostaneme až do moře, dojdeme k mořským rybám jménem makrely.

O významu slova makléř Slovník spisovného jazyka českého sestavený a vydaný ještě před rokem 1989, říká, že je to „v kapitalismu obchodní dohazovač; dohodce, zprostředkovatel“, a jako příklady uvádí spojení finanční makléř a burzovní makléř. Dále upozorňuje, že slovo makléř se používá i přeneseně s hanlivým významem, například spojení politický makléř a fotbaloví makléři naznačují, že ten politik a ti fotbaloví funkcionáři se nechovají fér. V 90. letech vydaný slovník Nová slova v češtině už onen hanlivý význam neuvádí a dodává, že makléř je také prostě obchodník s cennými papíry.

Výraz makléř se do češtiny dostal z němčiny, kde zní Makler. Do němčiny se  slůvko dostalo ze středonizozemštiny, tam znělo makelare, což bylo z makelen, zprostředkovávat. Takže makléř je jedno z mála původem holandských slov, která v češtině zcela běžně používáme. Do jeho příbuzenstva patří podstatné jméno machr, kterým poněkud obhrouble označujeme odborníky a šikovné chlapíky. Toto slovo je  z němčiny, z tamního slovesa machen, dělat, které souvisí se středonizozemským  makelen. Také anglické make, dělat,  patří do příbuzenstva, a tak do jedné jazykové rodiny patří nejen makléř a machr, ale také bookmaker a hitmaker.

Ale slíbil jsem makrelu. Pojmenování této mořské ryby je stejně jako slovo makléř středonizozemské, znělo tam makerel. Podle některých odborníků tato slova souvisejí, také makerel je prý ze slovesa makelen, zprostředkovávat. Staří rybáři se totiž domnívali, že makrely doprovázejí hejna sleďů z toho důvodu, že zprostředkovávají komunikaci mezi sledími samečky a samičkami.