Domino

Když se řekne dominový efekt, a tohle slovní spojení se dnes používá velmi často, každý nejspíš ví, o co jde. Dominový je takový efekt, kdy jeden jev ovlivňuje jev druhý, ten druhý jev zase spouští jev třetí, ten zase čtvrtý  a tak dále a tak dále. Přesně jako v televizních záběrech: Vidíme dlouhou řadu těsně vedle sebe stojících dominových kostek, a když někdo lehkým cvrknutím shodí první kostku, ta skácí druhou, ta třetí, ta čtvrtou a… nakonec postupně spadne třeba tisíc nebo deset tisíc dominových kostek; myslím, že se v tomto oboru dokonce soutěží.

Dominový efekt ale myslím nedostal své jméno díky efektním televizním záběrům. Dominový efekt je podstatou hry zvané domino – kostička se může položit do hry, je-li na ní stejné číslo jako na poslední položené kostičce. Další  kostička se může přiložit za stejné podmínky. A tak dále až do konce hry.  Jedna kostička svým číslem ovlivňuje položení kostičky další a ta zase následující… Prostě dominový efekt.

Proč se hra domino jmenuje právě domino, je záhada. V knihách se dočteme, že to patrně nějak souvisí s latinským dominus, tedy pán. Prý ten, kdo vyhraje, je pánem hry… Nemívám ve zvyku polemizovat s lingvistickými odborníky, protože sám jím nejsem, ale v tomto případě bych si to dovolil. I já pokládám za jisté, že základem názvu hry domino je latinské dominus, pán, ale o pána hry podle mě nejde. Soudím, že název hry je odvozen od výrazu domino označujícího oděv, který vídáme na maškarních plesech. Je černobílý, stejně jako kostky domina. Myslím, že právě podle něj  dostala hra svůj název. A oděv –  to už jsem si přečetl v knihách skutečných odborníků – se jmenuje domino, protože podobné černobílé hábity nosili dominikáni, mniši řádu svatého Dominika. A jméno Dominik znamená patřící Pánu, latinsky dominus. Takhle složitě tedy podle mne souvisí název hry domino s pánem, tedy vlastně s Pánem.