Lub

Úsloví „mít něco za lubem“ je srozumitelné. Mluví se tu o nějakém tajném záměru, o zprávě, kterou si zatím necháváme pro sebe, o zatím odloženém překvapení. Jenže co je vlastně ten lub, který se, jak se zdá, nevyskytuje nikde jinde než ve zmíněném slovním spojení?

Ve Slovníku spisovného jazyka českého se ale dozvíme, že vyskytuje. Lub je, píše slovník, za prvé tenké štípané dřevo, pruh nebo deska, používané při výrobě sít, hudebních nástrojů, nábytku a podobně, a za druhé je lub válcovitý plášť, okraj nářadí, nástrojů a podobně, vyrobený z lubu, případně z jiného materiálu. Slovník uvádí tyto příklady použití výrazu lub: lub síta, tedy jeho dřevěný okraj, lub houslí, tedy postranní dřevěný pruh spojující vrchní a spodní desku nástroje, lub lodi, což je horní okraj boku dřevěné lodi, sýrařský lub, tedy dřevěná kruhová forma na sýr, lub ve mlýně, dřevěný kryt mlýnských kamenů, a lub odstředivky, což je plechová nebo litinová skříň k zachycování odstřeďované kapaliny.

V etymologickém slovníku se dočteme, že je to slovo hodně staré a že má indoevropský kořen leubh-, z něhož vznikla v různých jazycích pojmenování lýka a kůry. Liber je latinsky lýko a labë je albánsky kůra. Praslovanské lub také znamenalo a v ruštině dosud znamená kůra či lýko.

Jak vzniklo úsloví „mít něco za lubem“ ve významu mít nějaký tajný nevyřčený úmysl, myšlenku či zprávu, vysvětluje Václav Machek ve svém Etymologickém slovníku jazyka českého. Souvisí to prý s lubem, který se vyskytoval ve mlýnech, tedy s dřevěným krytem mlýnských kamenů. Mlynářovou povinností bylo zákazníkovi, jak se tehdy říkalo mlečovi, odevzdat všechnu mouku, která vznikla semletím jeho obilí. Jenže při mletí se práší, hodně toho létá vzduchem, a tak se mouka usazuje i za kryty mlýnských kamenů, tedy za lubem. I tuhle mouku měl mlynář dát mlečovi. Jenže to často neudělal, nechal si něco na lubem, zůstalo mu něco za lubem.

Takhle podle Václava Machka, z tajných a poněkud nefér praktik středověkých mlynářů, vzniklo úsloví mít něco za lubem ve významu mít na mysli něco zatím tajného.