Džíny

Se slovem džíny bývaly potíže. Především byly ty kalhoty symbolem amerického způsobu života – když ne přímo amerického imperialismu -, a tak se u nás nejdřív nesměly ani nosit. Když se pak už nosit směly, režim jim zase nemohl přijít na jméno a nutil nás, abychom jim říkali texasky. Když už se smělo dokonce i nazývat ty kalhoty pravým jménem, nebylo jasné, jestli je správně džíny, nebo džínsy.

Poslední otázku nerozřeším. Uvádí se, že obojí je správně. Mohu ale podat informaci, jak je to se vznikem těchto slavných kalhot – a ovšem i o tom, proč se jmenují tak, jak se jmenují. Džíny vynalezl původem bavorský krejčí Lévi Strauss někdy v polovině 19. století v Kalifornii, v době zlaté horečky. Zlatokopové ke své práci potřebovali kalhoty opravdu festovní, a tak když jim Lévi Strauss ušil kalhoty z modré janovské celtoviny, která byla nesrovnatelně pevnější než dosud používané tkaniny, už žádné jiné nechtěli. Za pár let pak zlatokop jménem  Alkali Ike přišel na to, že kapsy u džín se pod tíhou vzorků hornin netrhají, když je kovář přitluče cvočky. A konečná podoba džín, nejúspěšnějších kalhot lidské historie, byla na světě.

Řekl jsem, že první džíny byly vyrobeny  z janovské celtoviny. V italském Janově se už od středověku vyráběla hrubá tkanina, která se díky své pevnosti a odolnosti používala jako materiál na pracovní oděvy. Tuto látku měl na skladě i Lévi Strauss. Některé prameny uvádějí, že ji jako materiál na kalhoty použil ze zoufalství, protože mu všechny na pohled vhodnější látky došly. A podle té látky se novým kalhotám začalo říkat blue jeans, modré janovky. Američtí zlatokopové prý Janovu říkali napůl anglicky napůl francouzsky Genes – vyslovováno džíns; psaná podoba s j na počátku je vlastně zpětná a chybná rekonstrukce z vyslovované podoby.

Abych téma vyčerpal, dodám, že Janov se italsky vyslovuje Dženova a píše Genova, což s Janem, jak by snad plynulo z českého pojmenování, nemá nic společného. Název tohoto města je doložený už  roku 218 př. Kr. a pochází snad z keltského gena, ústí, nebo možná z ligurského gen-, záliv.