Kabriolet

Kabriolet je auto, přesněji automobilová karosérie, se skládací střechou. Když zapátráme v zákulisí slova kabriolet, narazíme na kozy, vrtochy, rozmarné hudební skladby a také na jeden architektonický prvek.

Nejprve ale musím říct, že název kabriolet je na současné automobily  tohoto typu už přenesený. Původně se francouzským slovem cabriolet označovaly lehké dvoukoláky. Takové pojmenování bylo logické, francouzské sloveso cabrioler totiž znamená poskakovat. Do francouzštiny sloveso přešlo z italštiny, kde capriola znamená skok, původně kozí skok – slovo capriola totiž pochází z latinského capra, a to znamená koza. Tím jsme se tedy od kabrioletu dostali až ke kozám.

A jak se to se zmíněnými vrtochy? Těm se také někdy říká přejatým slovem kaprice. My jsme toto slovo přejali z němčiny, tam se dostalo z italštiny, kde se rozmarnost, vrtošivost připisuje kůzlatům, jak dokazují i původem italské hudební pojmy capriccio, hudební skladba rozmarného rázu, a capriccioso, tedy rozmarně. Všechno to pochází z latinského pojmenování kozy.

A ještě jsem slíbil architektonický prvek. Měl jsem na mysli kabřinec. Tak se označují výstupky ve zdi a v lomenici, římsy, zděné vystupující okraje u kamen – všechny tyto prvky spojuje, že jakoby vyskakují z rovné plochy. Opět tu jde o kozy a jejich skoky. Slovo kabřinec přešlo do češtiny z latiny už dávno, opět z latinského pojmenování kozy.

Takže jazykově příbuzná, k tomu přes kozu, mohou být i slova tak významově vzdálená jako kabriolet, kapric, capriccioso a kabřinec.