Proč se říká kvinde? Jaký je původ slova kvinde?

Kvinde

Dnes se jednostranný rozchod dvou milenců označuje podle mne vulgárním slovním spojením „dát kopačky“. Když se naše prababičky rozešly se svým chlapcem, říkaly, že mu daly košem, eventuálně že mu daly kvinde. Škoda, že se tahle slovní spojení už nepoužívají…  Ale to nám nemůže zabránit, abychom si o jejich jazykovém zákulisí něco neřekli.

Slovo kvinde s největší pravděpodobností pochází z německého Gewinde, které znamená vinutí šroubu, závit čili vint. Výraz Gewinde se v němčině používal i v širším významu, jako pojmenování něčeho svinutého, spleteného, třeba věnce nebo kytice. A z významu věnec nebo kytice asi naše kvinde pochází. Někteří odborníci tvrdí, že kdysi dívky vyjadřovaly své rozhodnutí o rozchodu tím, že chlapci poslaly věnec nebo kytici. Jiní badatelé soudí, že kvinde nebyla kytice skutečná, ale jen ironicky řečená, taková „jakokytice“ – podobně jako když o něčem špatném řekneme „to je teda dobrý“.

S košem se to má podobně. Jedni říkají, že na rozchodnou dívky bývalému milenci posílaly koš květin, jiní říkají, že to byl „jakokoš“, koš ironický, a třetí vybádali, že u příležitosti rozchodu se posílal koš bez dna, což je prý dávné vyjádření skutečnosti, že adresát není oblíben.

Z toho, že slovní spojení dát někomu kvinde a dát košem jsou tak obtížně vysvětlitelná, plyne, že jsou to úsloví hodně stará, ztrácejí se v mlhách historie. Už proto je mi líto, že je asi definitivně vytlačily vulgární kopačky.