Humpolácký

„Hrubým, důkladným věcem říkáme ,humpolácké´, napsal v jednom ze svých sloupků Ze života slov Karel Čapek a pokračoval: „To slovo se obyčejně vysvětluje z humpoleckých suken, jež prý slynula svou drsností a pevností.“ Čapkovi se vysvětlení původu slova humpolácky ze jména českého města Humpolec nelíbilo a navrhoval vysvětlení jiné: „…není-li naše humpoláctví odvozeno z francouzského humble, qualité humble, kvalita prostá neboli humpolácká, s připodobněním na náš Humpolec.“

My chápeme slovo humpolácký poněkud šířeji než Čapek. Kromě toho, že i dnes humpolácký znamená hrubý, toto přídavné jméno použijeme i tehdy, když chceme říct, že cosi je těžké, nemotorné, neforemné a neohrabané.

Čapkem vzpomenuté pojmenování města na Vysočině v posledních desetiletích proslavil především Hliník, který se tam odstěhoval z filmu o Marečkovi. Pojmenování Humpolec je původem německé, a to proto, že město už někdy na počátku 13. století založil řád německých rytířů. Druhý pád německého osobního jména Gumpold, tedy Gumpolds, Gumpoldova ves, si Češi přizpůsobili nejprve na Humpolc a pak Humpolec. S drsností, nemotorností, nevychovaností či nešikovností nemá Humpolec nic společného. Ani jazykově, ani tím, že by speciálně tady žili lidé těchto vlastností. V tom má Karel Čapek nepochybně pravdu, humpoláctví se k Humpolci, jak on říká „připodobnilo“, až později.

Ale od čeho tedy humpoláctví je, když ne od Humpolce? Čapek navrhl francouzské humble, prostý a také nízký, skromný, pokorný. Vzhledem k tomu, že humpoláctví a skromnost či pokora nejdou dohromady ani trochu, myslím si stejně jako současní etymologové, že je to jinak.

Jiří Rejzek ve svém Českém etymologickém slovníku upozorňuje na německé Humpler, břídil. Autoři knížky Čeština všední a nevšední stejně jako etymolog Václav Machek poukazuji na sloveso humplovat, které se vyskytovalo v moravských a východočeských nářečích. Znamenalo něco ničit, kazit a vzniklo právě z německého Humpler, břídil, ten, kdo všechno zkazí. Toto je asi správná stopa, jen není jasné, zda slova humpolák, humpolácký a humpoláctví vzniklo z nářečního humplovat nebo přímo z německého Humpler.