Jaký je původ slova bacha? Proč se říká bacha?

Bacha

I když si to někteří myslí, spojení dát si bacha nemá nic společného s příjmením rakouského ministerského předsedy Alexandra Bacha, který byl v letech 1849 až 1859 představitelem nepříjemného režimu, o němž jsme se ve škole učili jako o bachovském absolutismu. Ti, kdo teorii o souvislosti spojení dát si bacha s rakouským politikem vyznávají, vycházejí ze řetězu Bach – bachař – bacha. Alexandr Bach byl něco jako bachař ve vězení rakouské monarchie. Za jeho vlády bylo třeba dávat si bacha.  Příbuznost mezi slovy bachař, tedy dozorce ve vězení, a spojením dát si bacha opravdu existuje, ale s Bachem, ani s Alexandrem, ani  snad s Johannem Sebastianem, hudebním skladatelem, to nemá nic společného.

Příjmení Bach patrně vzniklo z nějakého křestního jména začínajícího na Ba-, například ze jména Bartoloměj, zatímco slůvko bacha z jednoho ze dvou německých slov.

Jedna teorie říká, že české bacha je z německého die Wache, tedy stráž. Německý výraz přešel do češtiny, hlavně do té vojenské, v podobě vacha. Čeští vojáci v rakousko–uherské době, ale i mnohem později běžně říkali a možná dosud říkají, že jdou na vachu nebo že stojí vachu. Změna německého w na b, tedy vachy na bachu, je v češtině možná, což dokazuje i německý Wurst změněný na českého buřta. Je evidentní, že na stráži, na vaše, na baše, se musí dávat pozor, tedy bacha. Stejně jako je evidentní, že německý Wachmann, tedy strážný, i český bachař jsou od toho, aby dávali pozor, tedy bacha. Ostatně druhý, nepříliš známý, ale ve slovnících uváděný význam slova bachař je „pomocník lupiče dávající pozor při loupeži“.  Zastánci této teorie jen nevědí, zda slovo bachař vzniklo z úsloví „dát si bacha“ nebo jestli to bylo naopak a dřív byl bachař,  a teprve pak úsloví.

Druhá teorie, dnes více uznávaná, říká, že slůvko bacha vzniklo z německého Obacht genen, dávat pozor, které pochází z Acht, pozor. Čeští vojáci sloužící v rakouské armádě důvěrně znali povely Habacht a Gib acht. Že se tyto povely často opakovaly, asi mělo podstatný vliv na vznik a rozšíření výrazu bacha – pokud je tedy pravdivá tato teorie.