Archiv rubriky: Divná slova

Kocovina

Kocovina je, říká Slovník spisovného jazyka českého: „skleslý stav zpravidla po alkoholickém opojení“. Obrazně pak výraz kocovina užíváme i pro stavy deprese a rozčarování, které nemusejí následovat po opojení přímo alkoholickém. Kocovina se dostavuje třeba…

Halabala

Pokud něco děláme halabala, děláme to nepořádně, jen tak naoko, málo pečlivě, ledabyle. Můžeme jen tak halabala poklidit, můžeme halabala zašít díru na šatech a také my samotní, jak tvrdí Slovník spisovného jazyka českého, můžeme…

Pofidérní

Ve slovníku nazvaném Co v slovnících nenajdete jsem na rozdíl od slovníků jiných výraz pofidérní našel. A přečetl jsem si tam, co jsem tušil, totiž že pofidérní je podivný, směšný, pochybný, podezřelý. Ale kromě toho jsem…

Hattrick

My, jak nám říkal spisovatel Karel Poláček, fotbaloví příznivci, víme, o co jde. Ostatním povím, že původem anglickým slovem se označuje poměrně výjimečná situace, kdy jeden hráč, fotbalista či hokejista, vstřelí v jednom zápase tři góly…

Galimatyáš

Galimatyáš je zmatenina, spletenina, slátanina.  Řeč, projev, novinový článek nemající ani hlavu, ani patu. Je to nesrozumitelné, nikdo se v tom nevyzná. Také guláš se tomu říká, eventuálně bramboračka. Jak vzniklo krásné slovo galimatyáš, odborníci nevědí….

Box

Pokud vidíme nebo slyšíme slovo box, máme tři možnosti, jak mu rozumět.  Slovo box má v češtině tři významy, přesnější bude, když řeknu, že v češtině jsou tři slova box. Sice znějí stejně, ale mají zcela rozdílné…

Tragédie

Běžně slovo tragédie používáme ve významu neštěstí, pohroma; také nečekaná či silně nespravedlivá prohra ve sportovním utkání se poněkud přehnaně označuje slovem tragédie. V obecném povědomí je i to, že se tak říká i divadelnímu žánru,…

Bojkot

Bojkot je, říká Slovník spisovného jazyka českého „forma politického nebo hospodářského boje záležící v odmítání výrobků některých zemí nebo firem nebo v odmítání styků, zvláště obchodních, vůbec“ a zadruhé „odmítání, opomíjení něčeho nebo někoho vůbec, izolování někoho“….

Anekdota

Důvod, proč se anekdoty jmenují právě anekdoty, je – řekl bych – kuriózní.  Začalo to v 6. století po Kristu v tehdejší Byzanci. Tam v letech 490 až 562 žil historik jménem Prokopios z Kaisareie, který byl tajemníkem vojevůdce…