Jaký je původ slova sekretariát? Proč se říká sekretariát?

Sekretariát

Sekretariát je slovo tajemné. Význam ovšem tajemný nemá. Všichni víme, že sekretariát je výkonný organizační útvar nějaké instituce a také sídlo tohoto útvaru. Známe sekretariáty politických stran, sekretariát generálního ředitele nebo třeba sekretariát arcibiskupství. Zatímco pro přejaté slovo sekretariát nemáme český ekvivalent, pro pojmenování sekretář, z něhož výraz sekretariát vznikl, český ekvivalent máme – je to tajemník.

A jsme u té tajemnosti. Slovo tajemník pochází od starých, původem indoevropských slov tajný, tajemný, tajemství. Tajemník zná a střeží tajemství svého nadřízeného. Tak slovo vzniklo. Později se jeho význam rozšířil, takže dnes je také označením politické funkce, a to by s tajemností a tajností souviset nemuselo a vlastně ani nemělo.

Přejaté slova sekretář a sekretariát pocházejí z latiny, od podstatného jména secretum, které také znamená tajemství. Secretus pak je tajný, odlehlý, skrytý, odloučený; s tímto významem souvisí lékařské pojmenování látek vylučovaných žlázami a buňkami – sekret.

Nesmím zapomenout, že sekretář je nejen tajemník, ale také kus nábytku. Rovněž tento sekretář pochází od latinského secretum, tajemství. V sekretářích je mnoho zásuvek, v nichž lze poschovávat různé  písemnosti a další tajemné a tajné věci.