Jaký je původ slova bulvár? Proč se říká bulvár?

Bulvár

Slovo bulvár má v češtině dva významy. Jednak je to široká velkoměstská ulice, obvykle se stromořadím, jednak určitý druh novin – nepříliš seriózních, někdy přímo neseriózních. Smyslem bulvárních novin není informovat, vycházejí jen proto, aby vydělávaly, což se dá nejspolehlivěji zařídit zábavou, otiskováním drbů a lží o známých lidech, senzačních odhalení z dějin a třeba rad, jak za minutu zhubnout o dvě kila.

Řekneme si, zda a jak ony dva bulváry souvisejí. Souvislost je tu úzká, jeden bulvár vznikl z druhého. Na počátku byla velkoměstská třída, přesněji řečeno bourání hradeb ve městech. Když se středověké hradby staly zbytečnými, začaly se na jejich místě stavět široké městské ulice, kterým Pařížané začali říkat boulevardy, v překladu vlastně hradební ulice. Francouzské boulevard je totiž ze starého holandského bolwerc, hradba, prkenná ohrada, roubený val.

A na pařížských bulvárech se pak v 18. a 19. století kromě obchodů, restaurací a kaváren začala usazovat malá divadla, v nichž vystupovali akrobati, kde se hrála pantomima, komická opera, zkrátka lehčí divadelní žánry. Byla to divadla na bulvárech,  bulvární divadla. A tím se prý slovo bulvární stalo synonymem pro jakýkoli lehčí, takříkajíc neseriózní žánr a nejen pro divadla, ale také pro noviny a později pro další sdělovací prostředky. Podle jiného vysvětlení bulvárním novinám dalo dnešní jméno to, že méně seriózní, jak se také říká, plátky se počátkem 19. století začaly prodávat na ulicích, na bulvárech, kde je nabízeli kameloti vykřikující přitom senzační titulky.

A když už jsem použil výraz plátek: ten nemá jazykově nic společného s plátky třeba citronu či drahého kovu. Jde o dvě různá slova, i když obě jsou přejatá. Plátek coby tenká vrstva něčeho je z německého Platte, deska, které pochází z řeckého platýs široký, a plátek coby bulvární noviny pochází z německého Blatt, noviny, původně list rostliny. Ostatně i v češtině máme kromě listů na stromech listy jako noviny; zajímavé určitě je, že u nás nelze slovem list nazvat plátek či bulvár, v češtině je listem jen seriózní periodikum.