Jaký je původ slova grog? Proč se říká grog?

Grog

Každý Čech ví, že grog je „alkoholický nápoj připravený z horké vody, cukru a rumu“ – to jsem citoval ze Slovníku spisovného jazyka českého.  Encyklopedie Universum dodává: „případně ochucený citronem, skořicí a hřebíčkem“. Grog se vyskytuje i v nejslavnější a podle mne i nejlepší české knize všech dob. Jak známo, Švejk uvařil polnímu kurátovi Ottovi Katzovi grog, který se naučil, když před lety vandroval, od jednoho zpustlýho námořníka v Brémách. Byl to nápoj tak silný, že po něm ten, kdo by spadl do moře, musel být schopen přeplavat La Manche. Autor o tomto grogu také tvrdí, že by ho mohli pít piráti osmnáctého století a byli by spokojeni, recept však neuvádí. Škoda.

Ale teď nás zajímá jazykové zákulisí tohoto alkoholického nápoje. Velmi stručně řečeno: grog se jmenuje současně po jednom významném britském admirálovi, který žil koncem 17. a počátkem 18. století, a současně podle grogrénu, těžké hedvábné tkaniny s rypsovou vazbou.

Začneme admirálem. Jmenoval se Edward Vernon a do oficiálních dějin se zapsal tím, že v listopadu roku 1739 dobyl ze španělských rukou přístav Portobelo na dnešním panamském pobřeží. Při té bitvě ztratil pouhých sedm mužů. Druhým Vernonovým činem, mnohem trvalejším a v jistém smyslu významnějším než dávno zapomenuté vojenské vítězství, byl jeho vynález nového nápoje, tedy grogu.

Ale musím ještě povědět, že admirál Vernon byl pověstný tím, že si své uniformy dával šít z hedvábného grogrénu, což nebylo obvyklé, a tak mu to u námořníků vyneslo přezdívku Old Grogran, zkráceně Old Grog, tedy Starej Grog.

A tenhle Starej Grog nerad viděl, že se jeho námořníci do němoty opíjejí přidělovaným rumem, a tak ho napadlo, že následky námořnického pití by mohly být menší, kdyby se rum ředil horkou vodou. A pokud by se do toho ještě přidával citrón, mohl by vzniknout nápoj přímo léčivý; proti kurdějím, které vyvolával nedostatek vitaminu C. Stalo se, nový nápoj byl na světě a námořníkům chutnal. Jméno dostal na počest tvůrce, admirála Vernona, tedy Starýho Groga.

K tomuto opravdu kurióznímu příběhu z dějin slov dodám ještě dvě poznámky. Pojmenování látky grogrénu je původem francouzské, je to vlastně složenina z gros, hrubý, a grain, zrno. Grogrén je tedy hrubozrnná látka. Druhá poznámka se týká slova groggy. To do běžného jazyka přišlo z boxerského slangu a pojmenovává stav úplné vyčerpanosti. Původní anglické groggy znamenalo nepevný, vrávoravý, opilý a s největší pravděpodobností vzniklo ze slova grog. Kdo je groggy, je ve stejném stavu, jako by vypil mnoho grogu.