Dolar

Je jen málo původem českých slov, která obohatila cizí jazyky, ale několik jich přece jen je. O robotovi, kterého na radu svého bratra Josefa do češtiny a pak do celosvětového jazykového bohatství uvedl Karel Čapek, se to všeobecně ví. Méně známé je, že také pistole pochází z češtiny; je to původně francouzská varianta názvu husitské zbraně zvané píšťala. Obohatili jsme  i tak nesrozumitelný jazyk, jakým je pro nás maďarština – z našeho pustý je pojmenování maďarské krajiny slovem puszta.

Výraz dolar sice není původem český, ale pochází z našeho území, od Jáchymova. Jáchymov byl pojmenován podle patrona horníků svatého Jáchyma, což byl manžel svaté Anny, otec Panny Marie, a tedy dědeček Ježíše Krista. V Jáchymově v 16. století začali Šlikové razit stříbrnou minci, které se podle německého názvu města Joachimstal, Jáchymovo údolí, začalo říkat Joachimstaler, zkráceně pak taler, později tolar. Byla to mince velmi hodnotná, a tedy velmi populární, takže se slovem tolar – dnes bychom řekli z reklamních důvodů – začaly označovat i mince, které se razily jinde, například v Praze, v Kutné Hoře, v Kremnici, v Bratislavě. Později sláva tolaru, překročila hranice a dorazila až do Španělska, kde se mincím raženým ze stříbra pocházejícího z amerického kontinentu začalo říkat dolera, což byla zkomolenina slova tolar. A tato španělská mince pak roku 1786 dala jméno americké měně.

Drtivá většina z miliard lidí, kteří denně používají slovo dolar, přitom ovšem vůbec netuší, že tato měna má cosi společného s Jáchymovem ležícím kdesi v Čechách.