Alkohol

Arabské slovo, které je základem výrazu alkohol, znělo al-kuhl a znamenalo něco úplně jiného. Al- je arabský člen a kuhl je prášek, a to prášek antimonový.

Antimonovým práškem si arabské ženy černily řasy a víčka, aby jejich oči vypadaly větší a zářivější. Ten prášek byl velmi jemný, a tak středověcí alchymisté, kteří měli arabská slova ve zvláštní oblibě, slovem al-kuhl nebo pošpanělštěným al-kuhul začali označovat všechno jemné, všechno, co bylo obtížné nahmatat – nejprve různé prášky a pak také nehmatatelnou páru, která vystupovala z vřících tekutin. Páru, která při vaření vycházela z vína, nazvali alkuhul vína a později zkrátili na alkuhul. Pak se usoudilo, že základem opojnosti vína je právě tato pára  a dnešní význam slova alkohol byl na světě. Slovo poté přešlo v podobě alcohol do středověké latiny a odtud  do moderních evropských jazyků.

Takže alkohol bývala  pára z vařeného vína, předtím pára z jakékoliv kapaliny, ještě předtím cokoli nehmatatelného a úplně na počátku antimonový prášek používaný k barvení řas a víček krásných arabských žen.