Dryáčnický

Dnešní význam slova dryáčnický vysvětluje Slovník spisovného jazyka českého jako „vychloubačný, křiklounský, šarlatánský“. Dryák, slovo, které mnozí chápou ve významu „odporný nápoj“, je podle téhož slovníku „lék, […]

Pofidérní

Ve slovníku nazvaném Co v slovnících nenajdete jsem na rozdíl od slovníků jiných výraz pofidérní našel. A přečetl jsem si tam, co jsem tušil, totiž že pofidérní je […]