Archiv rubriky: Uncategorized

Obr

Základní význam slova obr je „pohádková bytost neobyčejné výšky a síly“, přeneseně se obr říká i skutečně existujícím osobám,  které jsou vysoké a silné. Obři mohou ale být i králíci, existuje například odrůda belgický obr,…

Limb

Člověk v limbu moc nevnímá, je v jakémsi polobezvědomí, případně úplném bezvědomí, eventuálně také může spát. Dříve se spojení „být v limbu“ používalo také jako synonymum pro smrt – kdo byl v limbu, byl mrtvý. Heslo limb najdeme například…

Humpolácký

„Hrubým, důkladným věcem říkáme ,humpolácké´, napsal v jednom ze svých sloupků Ze života slov Karel Čapek a pokračoval: „To slovo se obyčejně vysvětluje z humpoleckých suken, jež prý slynula svou drsností a pevností.“ Čapkovi se vysvětlení původu…

Habán

Někdy kolem roku 1529 přišla na Moravu, do okolí Slavkova, skupina novokřtěnců, lidí vyznávajících zvláštní, možná přísnější variantu křesťanství. Přišli se svým vůdcem Jakubem zvaným Hutter, tedy Kloboučník, z Tyrolska, kde byli pro svou víru pronásledováni….

Besídka

Vynikající znalec češtiny Pavel Eisner se kdysi ve své Češtině poklepem a poslechem podivoval nad množstvím významů slov beseda a besídka: „…co významů se vešlo do slova beseda: hovor, rozmluva, družná rozprávka a zábava, pak…