Limb

Člověk v limbu moc nevnímá, je v jakémsi polobezvědomí, případně úplném bezvědomí, eventuálně také může spát. Dříve se spojení „být v limbu“ používalo také jako synonymum pro smrt – kdo […]

Humpolácký

„Hrubým, důkladným věcem říkáme ,humpolácké´, napsal v jednom ze svých sloupků Ze života slov Karel Čapek a pokračoval: „To slovo se obyčejně vysvětluje z humpoleckých suken, jež prý slynula […]

Habán

Někdy kolem roku 1529 přišla na Moravu, do okolí Slavkova, skupina novokřtěnců, lidí vyznávajících zvláštní, možná přísnější variantu křesťanství. Přišli se svým vůdcem Jakubem zvaným Hutter, tedy […]

Besídka

Vynikající znalec češtiny Pavel Eisner se kdysi ve své Češtině poklepem a poslechem podivoval nad množstvím významů slov beseda a besídka: „…co významů se vešlo do slova […]

Digitální

Slovo digitální dnes často slyšíme, ale není úplně jisté, že mu všichni dobře rozumíme. Kdybychom si však chtěli doplnit vzdělání osvědčeným způsobem, totiž nahlédnutím do Slovníku spisovného […]