Maděra

Věc rozbitá na maděru je rozbitá úplně, docela, totálně, jiným slovem napadrť. Co se rozbije na maděru, už se nedá sestavit dohromady, je to zničené definitivně. Pokud […]

Stres

Slovník spisovného jazyka českého slovo stres vysvětluje jako „zátěž, soubor podnětů působících nadměrně na organismus“. Praktický slovník medicíny je přesnější, když říká, že stres je „stav organismu, […]

Kocovina

Kocovina je, říká Slovník spisovného jazyka českého: „skleslý stav zpravidla po alkoholickém opojení“. Obrazně pak výraz kocovina užíváme i pro stavy deprese a rozčarování, které nemusejí následovat […]