Archiv rubriky: SITUACE

Limb

Člověk v limbu moc nevnímá, je v jakémsi polobezvědomí, případně úplném bezvědomí, eventuálně také může spát. Dříve se spojení „být v limbu“ používalo také jako synonymum pro smrt – kdo byl v limbu, byl mrtvý. Heslo limb najdeme například…

Tragédie

Běžně slovo tragédie používáme ve významu neštěstí, pohroma; také nečekaná či silně nespravedlivá prohra ve sportovním utkání se poněkud přehnaně označuje slovem tragédie. V obecném povědomí je i to, že se tak říká i divadelnímu žánru,…

Bojkot

Bojkot je, říká Slovník spisovného jazyka českého „forma politického nebo hospodářského boje záležící v odmítání výrobků některých zemí nebo firem nebo v odmítání styků, zvláště obchodních, vůbec“ a zadruhé „odmítání, opomíjení něčeho nebo někoho vůbec, izolování někoho“….