Archiv rubriky: ABSTRAKTNÍ

Nerudný

V tomto hesle se bude řešit otázka, zda nějak souvisejí výrazy nerudný ve významu nepříjemný, mrzutý, nevlídný, nevrlý, hrubý a ruda, tedy „nerostná surovina (nerost nebo hornina) obsahující určitý kov a sloužící k jeho výrobě“. Nejprve vysvětlím…

Namol

V souvislosti s alkoholovým opojením se v češtině, a ostatně i v jiných jazycích, vyskytuje spousta barvitých slov a nečekaných přirovnání. Povím zde něco o zákulisí dvou takových výrazů. Když se řekne opice, může jít o lidově užívaný termín…

Muzika

Podle Slovníku spisovného jazyka českého má výraz muzika celkem pět významů. Za prvé hudba, za druhé kapela, za třetí lidová taneční zábava. Argoticky, tedy v řeči zločinců užívaný, pak muzika rovná se pohlavní nemoc. Jako expresivní…

Moldánky

Tento výraz známe především ve spojení se slovesy natahovat, eventuálně nabírat, což obojí znamená dávat se do pláče, začínat plakat a nasadit přitom charakteristickou grimasu. Slovní spojení natahovat či nabírat moldánky užíváme především v souvislosti s dětmi,…

Modrý

Slovník spisovného jazyka českého říká, že modrý znamená „mající barvu jako čistá obloha, květy pomněnek, chrp nebo čekanek“. V etymologických slovnících se dočteme, že praslovanské modr nemá jistý výklad. Že se spojuje s latinským madere, být mokrý,…