Akademie

Slovo akademie se v češtině používá v mnoha významech. Slovník spisovného jazyka českého jich uvádí celkem šest. Za prvé je akademie vrcholná vědecká instituce. Za druhé označení akademie používají […]

Kravata

Při pátrání v zákulisí výrazu kravata se dostaneme na dvůr francouzského krále a odtud až do Íránu. Ale po pořádku. Jak známo, jde o součást dříve výhradně […]

Banka

Slovo banka pochází z italštiny, jenže výraz banca v italštině znamená – lavice. Abychom si tuhle záhadu vysvětlili, musíme se podívat do historie bankovnictví. Když v italských středověkých městech povolání […]